KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 

– 2015 – 2017: Vị trí nhân viên tư vấn và thiết kế tại công ty thiết kế Decox.

– 2017 – 2019: Vị trí nhân viên tư vấn và thiết kế làm việc tại công ty thiết kế UniiikSaigon.

– 2019 – 2021: Vị trí Design Leader tại công ty thiết kế UniiikSaigon.

– 2021 – 2023: vị trí Head of Design tại công ty thiết kế Crystal-T.P.L.

– 2023 tới nay: Co-Founder CONN Design.

nguyen-van-tho-truong-phong-thiet-ke