Zenta House Coffee

Công trình Zenta House thuộc loại mô hình kinh doanh dịch vụ nên cần hướng tới không gian mở, mang tính chất phục vụ khách hàng, cộng đồng nên trong khu đất 300m2 này chúng tôi đã sử dụng hơn 200m2 kính cho mặt đứng của công trình và thiết kế giao thông di chuyển thuận tiện cho khách hàng và nhân sự trong quán cũng được đội ngũ CONN đặt lên ưu tiên hàng đầu với lối đi đặt ở trung tâm thông thoáng, rộng rãi và dex dàng bao quát hết tất cả không gian, dịch vụ – sản phẩm mà Zenta House cung cấp, không tạo thành “điểm chết” cho không gian, mọi vị trí đều được tận dụng và có người thường xuyên lui tới.

Chủ đầu tư

MR. CHƯƠNG

Loại công trình

PHỐ ẨM THỰC – CÀ PHÊ

Địa điểm

TP. BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG

Diện tích

10m x 30m

Diện tích xây dựng

150m2

Quy mô

1 TRỆT, 2 LẦU, 4 BUNG

Hình ảnh thiết kế

Hình ảnh thi công